[BE ORIGINAL] OH MY GIRL(오마이걸) '살짝 설렜어(Nonstop)' (4K)

8 Lượt xem
NONSTOP VN
82
Xuất bản trên 11 Aug 2021 / Trong Âm nhạc

[BE ORIGINAL] OH MY GIRL 'Nonstop'
[비 오리지널] 오마이걸 '살짝 설렜어'

Nonstop으로 심장 뛰게 하는 오마이걸 BE ORIGINAL
이거 보고 살짝만 설렐 수 있는 강철 심장 구합니다?
옴걸이들이 코리아 하이틴 주인공 맞지?

Stream various performance video on STUDIO CHOOM!

?SUBSCRIBE?
YouTube: https://www.youtube.com/STUDIOCHOOM
Facebook: https://www.facebook.com/StudioCHOOM
Instagram: https://www.instagram.com/studio_choom/
Naver TV: https://tv.naver.com/cjenm.STUDIOCHOOM

Mở Rộng
0 Bình luận sort Sắp xếp theo