Điều khoản sử dụng

I - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA THỎA THUẬN


Thỏa thuận này đưa ra những nguyên tắc chung trong hoạt động của người dùng tại website nghe Nhạc DJ địa chỉ url https://nonstopvn.net nhằm định hướng các hoạt động của người dùng được phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy chuẩn đạo đức xã hội. Bằng cách chỉ rõ quyền và nghĩa vụ của người dùng khi tham gia mạng xã hội NONSTOPVN.NET cũng như quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội

Các quy định này được đăng tải công khai trên NONSTOPVN.NET và sẽ tạo thành đầy đủ thỏa thuận giữa người dùng với NONSTOPVN.NET liên quan tới mọi hoạt động trên trang web NONSTOPVN.NET. Do đó, người dùng phải chắc chắn rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các Điều Khoản Sử Dụng mà chúng tôi đưa ra dưới đây trước khi tham gia hoạt động trên Mạng Xã Hội NONSTOPVN.NET. Trong trường hợp có bất cứ sai phạm hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc người dùng không thực hiện đúng và đủ các thỏa thuận dưới đây, người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chúng tôi, bên thứ ba có quyền lợi liên quan hoặc trước pháp luật trong những trường hợp mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

1. Các điều cấm trên mạng xã hội NONSTOPVN.NET
1.1. NONSTOPVN.NET nghiêm cấm đăng tải các bài hát, bản nhạc, các bình luận thuộc một trong các trường hợp sau đây trên trang web:
a.Các bài hát, bản nhạc có chứa nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chia rẽ chính trị, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc tuyên truyền chiến tranh, khủng bố, gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
b.Các bài hát, bản nhạc có chứa nội dung tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
c.Các bài hát, bản nhạc hoặc các bình luận có nội dung mạo nhận, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm uy tín hoặc xâm hại quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác dưới bất cứ phương diện nào, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các lợi ích về kinh tế, quyền về sử dụng hình ảnh, quyền sở hữu đối với bài hát, bản nhạc quyền đứng tên là người biểu diễn các bài hát, bản nhạc quyền đứng tên là tác giả sáng tác bài hát, bản nhạc quyền của nhà sản xuất các bản ghi âm, bản ghi hình các bài hát, bản nhạc các tổn hại về danh dự, nhân phẩm và các tổn hại tinh thần khác.
d.Các bài hát , bản nhạc hoặc bình luận chứa nội dung kích động bạo lực, phân biệt đối xử, kích động thù địch, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.
e.Các bài hát hoặc bình luận chứa nội dung vi phạm điều cấm khác của pháp luật.

1.2. NONSTOPVN.NET nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây trên trang web
a.Mạo nhận người khác khi sử dụng mạng xã hội NONSTOPVN.NET, thu thập thông tin hoặc tự ý truy cập vào tài khoản của người dùng khác trên NONSTOPVN.NET mà chưa được sự đồng ý của người đó (trừ trường hợp cơ quan nhà nước thu thập hoặc truy cập vào tài khoản người dùng để điều tra, xử lý các hành vi vi phạm).
b.Đăng tải lên NONSTOPVN.NET các bài hát, bản nhạc có chứa tệp tin virus hoặc các đoạn mã độc hại khác hoặc đăng tải các tệp tin virus hoặc các đoạn mã độc hại khác một cách độc lập dù chúng gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của NONSTOPVN.NET hoặc xâm nhập vào thiết bị truy cập của người dùng khác hay không.
c.Gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp (nói cách khác là có tính chất lừa dối) nào cho các nội dung mà mình đăng trên Website.
d.Làm bất cứ điều gì có thể dẫn đến vô hiệu hóa các chương trình bảo mật, bảo vệ của NONSTOPVN.NET hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và không tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của NONSTOPVN.NET
e.Quảng bá bất kỳ sản phẩm nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới người dùng việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư hàng loạt, thư dây chuyền, chào mời cơ hội đầu tư trên mạng xã hội NONSTOPVN.NET mà không có sự đồng ý bằng văn bản của mạng xã hội NONSTOPVN.NET.
f.Quấy rối các thành viên khác trên NONSTOPVN.NET bằng bất cứ hình thức nào
g.Sử dụng các bài hát vi phạm quyền của chủ sở hữu.

2. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia mạng xã hội NONSTOPVN.NET
2.1. Quyền của người sử dụng
a.Người dùng được thiết lập trang cá nhân để sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên website NONSTOPVN.NET
b.Người dùng được tự quản lý các thông tin cá nhân của mình, quyết định việc có chia sẻ chúng cho người khác hay không thông qua các tiện ích thiết lập trang cá nhân của NONSTOPVN.NET
c.Người dùng được sửa đổi, cập nhật thông tin cá nhân của mình trên NONSTOPVN.NET trong suốt quá trình sử dụng
e.Thông báo và yêu cầu ban quản trị trang xử lý các hành vi vi phạm trên NONSTOPVN.NET khi có chứng cứ hợp lệ.

2.2. Nghĩa vụ của người sử dụng
Ngoài nghĩa vụ không được đăng tải các bài hát, bình luận chứa nội dung cấm tại Điều 1 của mục này, khi tham gia mạng xã hội NONSTOPVN.NET, người dùng cần lưu ý thực hiện các nghĩa vụ sau đây:
a.Cung cấp đầy đủ và không gian dối các thông tin cá nhân của mình trong quá trình đăng ký thành viên và chịu trách nhiệm với các thông tin đó. Bao gồm:
-Họ tên thật
-Tuổi
-Địa chỉ
-Số chứng minh thư nhân dân
-Số điện thoại và/hoặc địa chỉ thư điện tử.
b.Tự bảo mật tài khoản đã được tạo của mình thông qua chức năng quản lý quyền riêng tư và các thiết lập ứng dụng mà NONSTOPVN.NET đưa ra, không chia sẻ mật khẩu cho bất cứ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình.
c.Người dùng tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin bản nhạc, bài hát cũng như các bình luận do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên NONSTOPVN.NET, bao gồm nhưng không giới hạn về việc các nội dung thông tin, bài hát hoặc bình luận đó của người dùng không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
d.Tuân thủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng của NONSTOPVN.NET và các quy định chung của pháp luật , không tạo điều kiện, tiếp tay hoặc khuyến khích bất cứ hành vi nào vi phạm chính sách sử dụng này của NONSTOPVN.NET.

3. Quyền và nghĩa vụ của NONSTOPVN.NET
3.1. Quyền của NONSTOPVN.NET
3.1.1. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm trên NONSTOPVN.NET, cụ thể là:
a.Kiểm duyệt trước các bài hát mà người dùng đưa lên, các bình luận của người dùng và loại bỏ các bài hát, bình luận chứa nội dung xấu hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của NONSTOPVN.NET hoặc không phù hợp với các chuyên mục nội dung mà NONSTOPVN.NET đưa ra (ví dụ các nội dung không phải các sản phẩm âm nhạc).
b.Thông báo khi người dùng đăng bình luận hoặc chia sẻ thông tin xuất hiện các từ ngữ mang nội dung xấu, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy định sử dụng của NONSTOPVN.NET
c.Khóa vĩnh viễn tài khoản của người dùng nếu hệ thống đã thông báo vi phạm cho người dùng đến 03 lần nhưng người dùng vẫn tái phạm.
3.1.2. Thu thập thông tin của người dùng nhằm mục đích của Điều 8 và Điều 9 của Mục này.
3.1.3. Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mà không phải thông báo trước cũng như chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề nào phát sinh trong quá trình sửa chữa.

3.2. Nghĩa vụ của NONSTOPVN.NET
a.Thực hiện mọi biện pháp kỹ thuật và nghĩa vụ cần thiết để đảm bảo các thông tin cá nhân của người dùng được bảo mật. NONSTOPVN.NET cam kết rằng NONSTOPVN.NET và các nhân viên của mình không tiết lộ bất cứ một thông tin cá nhân nào của người dùng cho bên thứ 3, trừ trường hợp được nêu tại Điều 8, Điều 9 của Mục này
b.Người dùng có quyền tự quyết định về việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho tổ chức, cá nhân khác trên NONSTOPVN.NET. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt nhất thông tin cá nhân của người dùng, NONSTOPVN.NET luôn cảnh cho người dùng biết các nguy cơ về việc thông tin có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng xấu nằm ngoài sự kiểm soát của NONSTOPVN.NET và người dùng chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin.
c.Trong những trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin của người dùng cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác theo quy định của pháp luật, NONSTOPVN.NET sẽ thông báo cho người dùng ngay khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.
d. NONSTOPVN.NET đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thông báo vi phạm của người dùng trong thời gian ngắn nhất theo cơ chế được cụ thể hóa tại Điều 4 của Mục này.

4. Thông báo các vi phạm trên NONSTOPVN.NET
-Người dùng hay bất cứ người dùng cũng như tổ chức, cá nhân nào đều có thể gửi khiếu nại hoặc thông báo với NONSTOPVN.NET về các hành vi của người dùng khác hoặc các nội dung do người dùng khác đưa lên nếu có chứng cứ cho rằng hành vi hoặc nội dung này vi phạm pháp luật, vi phạm điều kiện sử dụng của NONSTOPVN.NET hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chính người dùng hoặc của tổ chức, cá nhân khác thông qua email [email protected] hoặc số điện thoại 0388 007 678. -Người thực hiện việc thông báo phải đưa ra được các căn cứ chứng minh hành vi vi phạm và phải chịu trách nhiệm về thông báo này.

5. Cơ chế xử lý đối với các trường hợp vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội
Đối với mỗi 01 hành vi vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, người dùng có thể sẽ bị áp dụng các mức chế tài sau đây: a.Không cho hiển thị hoặc xóa các bài hát, bình luận vi phạm khỏi hệ thống nếu các bài hát, bình luận người dùng đưa lên vi phạm các điều kiện về thuần phong mỹ tục.
b.Khóa vĩnh viễn tài khoản của người dùng nếu thuộc một trong các trường hợp sau
-Nội dung người dùng đưa lên hoặc hành vi của người dùng là vi phạm pháp luật.
- NONSTOPVN.NET đã thông báo vi phạm 03 lần nhưng người dùng vẫn tái phạm.
Đồng thời với việc xử lý vi phạm bằng các chế tài nêu trên, trong những trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người bị thiệt hại, NONSTOPVN.NET sẽ cung cấp thông tin liên quan để giải quyết vấn đề theo quy định của pháp luật.
•Lưu ý:
-Trong tất cả mọi trường hợp, việc xử lý vi phạm đối với người dùng đều được thông báo tới số điện thoại hoặc địa chỉ email mà người dùng đăng ký trên hệ thống về lý do xử lý, chứng cứ và chế tài mà người dùng đang bị áp dụng.

6. Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội NONSTOPVN.NET
Người dùng hiểu rằng truyền đưa và tạo thông tin thông qua NONSTOPVN.NET sẽ phải chịu rủi ro là người khác có thể sao chép hoặc sử dụng lại theo cách khác, tức là, cho phép những người dùng khác có thể nghe, xem, tải về đối với các bài hát mà người dùng đăng lên hoặc ghi lại các thông tin cá nhân mà người dùng để ở chế độ công khai trong mục thông tin cá nhân của mình. Những thông tin không phù hợp với quy định về văn hóa, sở hữu trí tuệ do người dùng tạo, truyền, đưa trên NONSTOPVN.NET có thể khiến người dùng phải chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước và/hoặc các bên thứ ba. Thậm chí việc lưu trữ các thông tin này tùy từng trường hợp cũng có thể làm phát sinh các trách nhiệm pháp lý.
Các nội dung thông tin do người dùng cung cấp, truyền, đưa trên trang hoàn toàn có thể bị người khác thông báo/cảnh báo tới ban quản trị của NONSTOPVN.NET là vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc hoạt động của NONSTOPVN.NET hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ hoặc của bất cứ tổ chức, cá nhân nào.
Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo thành viên cần cân nhắc trước khi cung cấp thông tin về cá nhân lên mạng xã hội NONSTOPVN.NET

7. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại
7.1. Khi người sử dụng đăng ký tạo tài khoản và được NONSTOPVN.NET cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ của NONSTOPVN.NET thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ thỏa thuận sử dụng tài khoản NONSTOPVN.NET này phải được thực hiện trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường được đăng tải trên NONSTOPVN.NET chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

8. Thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội NONSTOPVN.NET
NONSTOPVN.NET chỉ thu thập các thông tin cá nhân của người dùng theo đúng quy định của pháp luật. Các thông tin mà NONSTOPVN.NET thu thập bao gồm: Họ tên thật, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại và/hoặc địa chỉ hòm thư điện tử của người dùng. Ngoài ra, NONSTOPVN.NET cũng thu thập thông tin về quá trình sử dụng của người dùng như: lịch sử truy cập nhằm phục vụ cho việc truy ngược hành vi của người sử dụng trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật. NONSTOPVN.NET đảm bảo các thông tin được thu thập của người dùng được sử dụng theo đúng các điều khoản của thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật NONSTOPVN.NET sẽ yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cá nhân khi tạo tài khoản và các thông tin này sẽ không bị tiết lộ trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các thông tin của người dùng chỉ được dùng để:
a.Giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của website NONSTOPVN.NET, chăm sóc khách hàng
b.Quản lý việc đăng tải, bình luận của người dùng trên NONSTOPVN.NET
c.Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi người dùng sử dụng dịch vụ NONSTOPVN.NET
d. Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại website NONSTOPVN.NET.
Thời gian lưu trữ thông tin người dùng: 02 năm Phạm vi sử dụng: chỉ sử dụng các thông tin được người dùng đăng ký và/hoặc cập nhật trên website NONSTOPVN.NET, không sử dụng các thông tin do người dùng đưa trên các phương tiện, công cụ khác. Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:
e.Đơn vị chủ quản website NONSTOPVN.NET.
f.Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng

9. Chính sách bảo vệ các thông tin cá nhân của người dùng mạng xã hội NONSTOPVN.NET
a.Thông tin cá nhân của người dùng trên NONSTOPVN.NET sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu và được sao chép lại định kỳ, hệ thống sẽ tiến hành mã hóa đối với các thông tin nhạy cảm để đảm bảo các thông tin này được bảo mật. NONSTOPVN.NET cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của NONSTOPVN.NET. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
b.Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự đồng ý từ người dùng.
c.Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, NONSTOPVN.NET sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.
d. NONSTOPVN.NET không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người dùng, như các trường hợp người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

10. Các điều khoản khác
10.1. Mối liên hệ với các trang khác
Website này có thể chứa những liên kết hoặc thông tin của một số trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho người sử dụng không bao gồm xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất cứ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba. người dùng đồng ý và hiểu rằng khi quyết định truy cập những trang web của bên thứ ba có thể sẽ phải chịu bất cứ thiệt hại, tổn thất nào bị gây ra liên quan tới việc sử dụng hay sự tin tưởng vào bất cứ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn có hoặc thông qua trang web đó.

10.2. Khước từ đảm bảo
a.Người dùng đảm bảo rằng mình hiểu rõ và đồng ý rằng:
•Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên người dùng sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với NONSTOPVN.NET từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. NONSTOPVN.NET không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ: (i) lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web; (ii) sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web; (iii) bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó; (iv) bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba; (v) bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.
10.3. Loại trừ trách nhiệm
a. NONSTOPVN.NET sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:
•Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc bất cứ sự thiếu chính xác nào trong nội dung đó).
•Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ việc sử dụng trang web.
•Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó.
•Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi.
•Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.
•Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.